Blog

SÜRELİ VEKALETNAME NEDEMEK

Vekaletname, bir malin yada bir hakkın kullanımını o hakkın sahibinin kendisi adına başka bir kişi tarafından kendisi namına yapılması için verdiği bir yetki belgesidir,

Vekalet nameler, Süreli veya Süresiz olarak düzenlenebilmektedir, örneğin; bir arsa sahibi arsanın satışı için başka bir kişiye satış vekaleti yani satış yetkisi veren belgeye, bu vekaletin hangi tarihe kadar geçerli olacağını yazdırabilir, yada herhangi bir tarih yazdırmayarak Süresiz yani daimi geçerli Vekaletname halinde düzenleyebilir. Özetle bir vekaletin geçerlilik süresi Vekaletnamede yazılı olursa Süreli Vekaletname. Tarih yazılı değilse Süresiz Vekaletname olarak adlandırılır. Süresiz veya süreli Vekaletname vekaleti veren kişi tarafından dilediği anda Vekaletin iptali yapılarak o yetki belgesi geçersiz hale getirilebilir, bunun için vekalet verenin yine bir notere giderek iptal etmek istediği vekaletin bilgileriyle noterden iptal işlemini tek taraflı olarak yapabilmektedir.